Loading...
Hlavní stránka2018-07-24T15:19:47+00:00

Dovolte, abychom Vás pozvali na odbornou konferenci ČESKÁ OPTIKA 2018, kterou ve dnech 3. a 4. října 2018 pořádá společnost Meopta – optika, s.r.o. u příležitosti 85. výročí založení optického průmyslu v Přerově. Konference je určená pro odbornou veřejnost, především pro zástupce všech subjektů v České republice, které jsou spojeny s optikou a návaznými obory. Rádi bychom touto konferencí zvýšili informovanost o dění na optických pracovištích a o tématech, kterými se zabývají. Prostor pro networking najdou účastníci při exkurzi v Meoptě a při společném večerním posezení.